Home Muhammed s.a.w.s Fenomen Poslanikovog, sallalahu alejhi we sellem, vida

Fenomen Poslanikovog, sallalahu alejhi we sellem, vida


Ovo je rijetka tema koju sam istrazivao evo četiri godine. Ja sam, zapravo, oftamolog, a mnogo me je zainteresovao hadis Poslanika, sallalahu alejhi we sellem, u kojem kaze: “Kada začujete kukurikanje pijetla, molite Allaha, subhanehu we te’ala, za blagodat, jer su oni vidjeli meleka. A kada začujete revanje magarca, zatrazite kod Allaha, subhanehu we te’ala, utočiste od šejtana, jer su vidjeli šejtana.”

Iz prilozenog hadisa postaje jasno da je moć očnog sistema kod čovjeka ograničena i razlikuje se od očne moći kod magarca i od očne moći kod pijetlova. Dakle, moć vizuelne percepcije čovjeka je ograničena i čovjek ne moze vidjeti ispod ultra-crvenih zraka, kao ni iznad ultra-ljubičastih. Ali moć pijetla i magarca prelazi te granice.

Postavlja se pitanje: Kako magarci i pijetlovi vide dzinne i meleke?

Odgovor na to pitanje glasi: magarac zapaza ultra-crvene zrake, a šejtan je od dzinna koji su stvoreni od vatre, odnosno ultra-crvenih zraka. Zato magarci vide dzinne, a ne vide meleke.

Dok pijetlovi zapazaju ultra-ljubicaste zrake, a meleki su stvoreni od svjetlosti (nura), odnosno od ultra-ljubičastih zraka. Zato ih pijetlovi vide.

To nam tumači zašto šejtani bjeze prilikom spominjanja Allaha, subhanehu we te’ala. Razlog tome je što meleki prisustvuju tamo gdje se spominje Allah, subhanehu we te’ala, a šejtani bjeze, što nas podsjeća na izreku koja glasi: Kada dođu meleki, odlaze šejtani.

Postavlja se pitanje: Kada su meleki prisutni zašto šejtani bjeze?

Odgovor na to pitanje glasi: Kada šejtani vide nur meleka onda im to škodi. Odnosno, kada se spoje ultra-crveni i ultra-ljubicasti zraci, tom prilikom se ultra-crveni zraci izgube. Ono sto je najvaznije na ovom mjestu je hadis koji prenosi Ibn Abbas od hazreti Aiše, radiallahu anha, koja kaze da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi wesellem, mogao u tmini noći vidjeti kao što vidi u svjetlu dana.

Od Ibn Abbasa, radiallahu anhum, se prenosi da je Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, rekao: “Vidio sam kako meleki kupaju (gasule) Hamzu ibn Abdulmutalliba i Hanzalu ibn Ar-Rahiba”.

Od Enesa, radiallahu anhum, se prenosi da je Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, rekao: “Uspostavite i poravnajte saffove. Sastavite ramena i popunite praznine. Jer tako mi Onog u čijoj je Ruci moja duša, ja vidim kako šejtani ulaze u praznine saffova kao da su sitne crne ovce.”

Ova tri hadisa nam pojašnjavaju da je Polsanik, sallalahu alejhi we sellem, imao odliku da moze vidjeti noću isto kao i danju. A to je nauka dokazala 1426. godine i to pomocu noćnih teleskopa. I uprkos toga, Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, je imao bolju vizuelnu percepciju od teleskopa, jer je vidio noću tako jasno kao što mi vidimo danju. Noćni teleskopi nam ne mogu predstaviti jasnu sliku, već samo jednobojne efekte, crvene ili zelene, recimo.

Što se tiče drugog hadisa koji govori o viđenju meleka, on nam potvrđuje da je Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, mogao vidjeti iznad ultra-ljubičastih zraka. Poslije 1426. godine pa sve do sada nauka nije uspjela izumjeti aparat s kojim bi se moglo vidjeti iznad ultra-ljubičastih zraka, u protivnom, vidjeli bismo melek.

Što se tiče trećeg hadisa, mislim da je jasno da pojašnjenje nije potrebno.

Allah, subhanehu we te’ala, kaze: “Pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid”. (sura Kaf, 22. ajet)

Prilikom opisivianja hurija Allah, subhanehu we te’ala, rekao je: “U njima ce biti i hurije očiju krupnih.” (sura Al-Vaki’a, 22. ajet)

Naucno pojašnjenje:

Časnom Poslaniku, sallalahu alejhi we sellem, Allah, subhanehu we te’ala, kaze: “Pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid”. (sura Kaf, 22. ajet)

Svaki čovjek ima na očima koprenu koja mu ne da vidjeti mnogo stvari. Nakon smrti vid postaje jak nakon što se skine ta koprena s očiju. Tada čovjek vidi sve, i dzinne i meleke.

Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, je imao oštar vid kao što se navodi u ajetu, jer je Allah, subhanehu we te’ala, otklonio tu koprenu da bi sve vidio (danas ti je oštar vid), pa je mogao vidjeti meleke i klanjače iza sebe: “Pravilno činite ruku’ i sedzdu, jer vas ja, tako mi Allah, iza leđa vidim kada činite ruku’ i sedzdu”.

Mogao je vidjeti noću tako jasno kao da gleda danju. Kao da je vidio Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, onaj isti vid kojeg ima svako od nas nakon smrti, dakle oštri vid. To nije slabi vid kojeg posjeduju zivi obični ljudi.

Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, kaze: “Kada duša odlazi, prati je pogled”.

Znaj da je duša odvojena od vida i da je pogled prati gdje god da ode. Kao da je vid nezavisan organ. Ovdje se misli na oštri, fantastični vid s kojeg je otklonjena koprena. Ne vjerujem da oči mrtvaca gledaju dušu i da je prate, jer su postale nemoćne vidjeti i pratiti dušu, a njihove ćelije koje primaju sliku i šalju je u mozak, izumiru.

Obični vid čovjeka ne moze spaziti meleke i dzinne. To je isto oštri vid, ali sa koprenom na njemu. Kada se otkloni ta koprena prilikom smrti, mrtvac vidi sve, čak i svoju dušu koja odlazi. Ponekad se ta koprena otkloni nekoliko trenutaka prije smrti. Zato čujemo neke, koji su na smrtnoj postelji, da kazu da vide melek ili dzinne.

Allah, subhanehu we te’ala, kaze: “Pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio”. (sura An-Nedzm, 17. ajet)

Ovdje se misli na oštri pogled kojim je Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, uspio vidjeti meleke i čudesa tokom uzdignuća na Mi’radzu. Dakle, čovjek se sastoji od tijela, duše i vida prekrivenog koprenom. A kada umre, kod njega ostaje duša i oštri vid koji prati dušu. Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, je bio čovjek koji je imao tijelo, dušu i vid koji nije prekriven koprenom. Njegov vid je i na dunjaluku oštar bio. Kada bi Poslanik, sallalahu alejhi wesellem, bio na Mi’radzu samo duhovno, kao što neki smatraju, to bi značilo da nije ništa vidio, jer duša ne moze vidjeti. To je dokaz da Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, nije bio na Mi’radzu samo duhovno, već i tjelesno sa vidom koji nema koprenu, oštrim vidom kojim je mogao vidjeti meleke. Jačina njegovog vida je bila isto takva i na zemlji. Poznato je da obični vid kojim opazamo, da se sastoji od dva oka, dva očna zivca i tetiva koje su iza mozga. Postoji još oštri vid koji prati dušu koji je od nje odvjen, a to je oštri vid. Ne znamo od čega se on sastoji, jer je do sada neprimjetan. Prilikom smrti a ponekad i prije, prestaje rad običnog vida kojim vidimo. A prilikom prestanka rada običnog vida aktivira se oštri vid koji nema koprene na sebi. Njegova prva funkcija je pratnja duše.

Allah, subhanehu we te’ala, kaze: “Pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid”. (sura Kaf, 22. ajet)

Nije čudo da se oštri vid aktivira nakon smrti čovjeka, odnosno da svaki čovjek još od rođenja ima oštri vid. Ali taj vid je uspavan i ne budi se osim prilikom odlaska duše kod svog Stovritelja.

Postavlja se pitanje: Da li se oštri vid moze probuditi dok smo još zivi?

Odgovor glasi: oštri vid se budi (aktivira), hiljadu puta tokom zivota. Zapravo, svako od nas svake noći posmatra oštrim vidom. Svaki put kada se poveća dobrota i bogobojaznost čovjeka, te zuhd na dunjaluku, poveća se jačina njegove vizuelne percepcije preko oštrog vida. Stoga mozemo kazati da je oštri vid kod ljudi, nakon vjerovjesnika, bio najizrazeniji kod Ebu Bekra r.a.

Da li ste znali kada se budi i aktivira taj oštri vid?

On se budi kada spavamo! Ja ne govorim ovdje o snovima, već o onom što vidimo dok sanjamo. Da bihbilo jasnije, kazem: ako si u snovima vidio Poslanika, sallalahu alejhi we sellem, ili ashaba, meleke, šejtana, dzennet ili dzehennem, ili Sudnji dan, ili ako si vidio nekog ko je davno umro, itd., onda si upotrijebio svoj oštri vid. Zato nije čudo što je jedan ashab kazao Poslaniku, sallalahu alejhi we sellem, da je u snu vidio svoju glavu kako se ispred njega kotrljala!

Ako razmislimo o onome što smo gore naveli, vidjet ćemo da se obični vid budi i aktivira dok smo zivi, a da umire kada mi umiremo. A što se tiče oštrog vida, on spava dok smo budni, a budi se dok spavamo. Tako se posljedni put budi kada duša odlazi i to nekoliko trenutaka prije njenog odlaska. Tada se posljedni put budi i više nikada ne spava.

Gospodaru naš, učini da naš vid uziva u gledanju Tvoga časnog Lica! Amin!

Allah, subhanehu we te’ala, kaze: “Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina: nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On zeli. – On je, zaista, Uzvišen i Mudar!” (sura As-Sura, 51. ajet)

To znaci da Allah, subhanehu we te’ala, nije ni s jednim vjerovjesnikom, ako izuzmemo Musaa a.s., govorio, osim na dva načina: putem Dzibrila a.s., ili iza zastora.

Šta je taj zastor?

On je oštri vid koji se aktivira prilikom spavana. Odatle znamo razlog riječi Poslanika, sallalahu alejhi we sellem, da su snovi vjerovjesnika istiniti. Njihov vid je oštar, a ta oštrina se povećava s obzirom da su vjerovjesnici i odabrana stvorenja, u toj mjeri da su vidjeli Allaha, subhanehu we te’ala, ako ne direktno, dovoljno je to što je s njima govorio. To nam ukazuje na intenzitet njihovog oštrog vida; to nas podsjeća na gore izrečeno pravilo, da što je čovjek bolji i bogobojazniji, to je njegova snaga i oštrina vida veća.

Vratimo se nadnaravnom vidu Poslanika, sallalahu alejhi we sellem. Dakle, on nije gledao očima sličnim nasim, već je i prije poslanstva gledao oštrim vidom. Dokaz tome je to što je vidio Dzibrila a.s. po prvi put u pećini Hira.

Stvar za koju mislim da je najveći učenjaci nisu u stanju protumačiti su riječi Poslanika, sallalahu alejhi wesellem: “Uspostavite i zbijte saffove, jer vas ja iza svojih leđa vidim.”

Te drugi hadis: “Ja vas vidim straga isto kao naprijed.”

Ko moze protumačiti taj fenomen?!

Najbolje tumačenje bi moglo biti sljedeće: Poslanikov, sallalahu alejhi we sellem, oštri vid je bio u njegovom srcu. Dokaz tome su riječi Enesa r.a. da su Poslaniku, sallalahu alejhi we sellem, spavale oči, a srce nije. Poslanikova, sallalahu alejhi we sellem, odlika da bude budan i trijezan u snu isto kao na javi, bila je počast od Gospodara svjetova.

Mis à jour (Mercredi, 12 Août 2009 17:55)

 
RADIO BIR