Home Muhammed s.a.w.s Ime Poslanika s.a.v.s.

Ime Poslanika s.a.v.s.

U hebrejskoj verziji Tore još uvijek se koristi ime "Muhammed" bez ikakave dvosmislenosti. U pjesmi nad pjesmama, poglavlje 5, stih 16, piše: "Njegov govor je najprijatniji. On je veliki/slavni Muhammed, moj miljenik i moj prijatelj."

Hebrejska riječ jasno ukazuje na ime Muhammed, ali Jevreji i kršćani to odbijaju priznati i insistiraju na tome da se ne radi o vlastitom imenu, nego o epitetu koji opisuje Poslanika, tvrdeći da to ime znači "najvoljeniji".

"Njegova usta su najslađa (=najprijatnija); da, on je najvoljeniji. On je moj miljenik i moj prijatelj."

Kome bi onda mogao odgovarati opis onog ko ima sve vrline i osobine kao Muhammed, Allahov najdra¸i i najvoljeniji Poslanik?

U Novom Testamentu Poslanikovo, sallalahu alejhi we sellem, ime se spominje na nekoliko mjesta. U evanđelju po Ivanu 16:7, nalazimo Isusove riječi upućene njegovim učenicima: "Ali ja vam istinu govorim: "Bolje je za vas, da ja idem; jer ako ne otidem, Utješitelj (periclytos na grčkom) neće doći k vama; ako li otidem, poslat ću ga k vama "

Riječ "utješitelj" je prijevod grčke riječi "paracletos" koja je upotrijebljena kao zamjena originalne riječi "periclytos" a koja odgovara arapskoj riječi "Muhammed" ili "Ahmed". Dva grčka izraza imaju malu razliku u izgovoru kao i u pisanju; stoga su prepisivači lahko mogli mijenjati jednu ili drugu riječ u određenim verzijama. Jevreji i kršćani su skloniji upotrebi iskrivljene verzije.

Postoji i jedno evanđelje koje je poznato pod imenom Barnabino evanđelje koje je crkva odbacila 492. godine n.e. po naredbi pape Gelasiusa. To evanđelje je konfiscirano svugdje, ali još uvijek postoji njegova kopija u biblioteci pape Sixtusa V. Srećom, neki rimski sveštenik koji se zvao Framarino uspio je da ga objelodani. Pronašao je Ireneusovo pismo u kojem se spominje ime evanđelja po Barnabi. Njegova radoznalost ga je nagnala da potra¸i to evanđelje. Nakon što se sprijateljio s papom Sixtusom V, dobio je kopiju evanđelja i iz njega saznao da će doći vrijeme kad će se tvrditi da je Isus Allahov sin i da će to uvjerenje vladati dok se ne pojavi Muhammed, sallalahu alejhi we sellem, Allahov poslanik koji će razjasniti zabludu.

U Barnabinom evanđelju (220:4) piše: "I ta će laž trajati dok ne dođe Muhammed, Božiji izaslanik, koji će kad dođe otkriti prevaru onima koji vjeruju u Božiji zakon."

Framarino je prešao na islam i počeo štampanje ovog evanđelja, što je izazvalo protivljenje crkve.

Poslanikovo, sallalahu alejhi we sellem, ime (neka je mir i spas na njega) jasno je spominjano u spisima Jevreja i kršćana. Islamski učenjaci su koristili ovu činjenicu u raspravama sa sveštenicima i učenim Jevrejima.

U knjizi Isaija piše:"Dat ću ti ime Muhammed. O Muhammede, koji si svet za svog Gospodara! Tvoje je ime uvijek bilo tamo." Ovaj citat je preuzet iz djela “Al-Din wa Al-Dawala” Ali ibn Raban Al-Tabarija (koji je s kršćanstva prešao na islam). Umro je 247. godine po hidžri.

U knjizi Isaija također piše: "Čuli smo, s krajeva zemlje, Muhammedov glas."

U knjizi Habakkuk piše:"Bog je došao iz Taymana, Sveti s planine Paran. Muhammedovo veličanstvo prekrilo je nebesa, a zemlja je puna hvale na njega."I ovo je spomenuto u djelu “Al-Din wa Al-Dawala” Ali ibn Raban Al-Tabarija, kao i kod Ibrahima Halila Ahmeda, također kršćanskog sveštenika koji je kasnije prihvatio islam i ovaj stih spomenuo u svojoj knjizi koju je napisao 1409. godine po hidžri.

U Isaiji također piše:"Ono što ću dati njemu, nikom drugom neće biti dato. Ahmed će obnoviti vjeru u Allaha. On će doći iz najbolje zemlje; i divljina i njeni stanovnici će se radovati. Oni će slaviti jednoću Allaha na svakom plemenitom mjestu i na svakoj uzvišici."

Ovo je spomenuo Abdullah Al-Turjuman koji se ranije zvao Anselm Tormida. Bio je španski sveštenik koji je prešao na islam. Umro je 832. godine po hid¸ri.

Džubejr ibn Mut’im je rekao: "Čuo sam Allahovog Poslanika (neka je mir i spas na njega) kako kaže: "Ja imam različita imena: ja sam Muhammed, ja sam Ahmed, ja sam El-Mahi kojim Allah poništava nevjerovanje i ja sam El-Hašir kod čijih stopa će se ljudi skupiti i ja sam El-Akib."

Allah, subhanehu we te’ala, kaze: "A kada Isa, sin Merjemin, reče: "O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći" i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: "Ovo je prava vradžbina!" (Kur’an, 61:6)

Profesor Abdul-Ahad Dawud Al-Ashuri, bivši nadbiskup iz Mosula koji je prešao na islam u svojoj knjizi "Muhammed u Bibliji" piše: "Među kršćanima raširena rečenica: "Neka je slava Allahu na nebesima i mir nek vlada na zemlji i neka vlada sreća među ljudima" prvobitno glasila: "Neka je slava Allahu na nebesima islam nek vlada na zemlji, a Muhammed je za ljude."

Poslanikovo, sallalahu alejhi we sellem, ime (neka je mir i spas na njega) pojavljuje se i u hindu - spisima. U Sama Vedi piše: "Ahmed će donijet šerijat (vjerozakon) od svog Gospodara. Taj zakon je pun mudrosti. Ja ću od njega dobiti svjetlost kao od sunca."

U Athrava Vedi (drugom hindu - spisu) kanada 20, sukia 127, mantra 1-3, piše: "O ljudi! Slušajte ovo pažljivo! Muhammed će doći među ljude … Njegova veličina će biti hvaljena čak i u raju i on (raj) će mu biti podređen, i on je Muhammed."

U Bhawishya Purani (sljedećem hindu - spisu) parv 3, khand 3, Aahya 3, shalok 5-8, piše: "Tek onda će doći nepismeni čovjek, s nadimkom učitelj, imenom Muhammed, samo sa svojim drugovima. Anđeo će ga očistiti s pet stvari."

Pet stvari čišćenja očigledno predstavljaju pet dnevnih namaza koji muslimane čiste od njihovih grijeha.

 
RADIO BIR