Home Muhammed s.a.w.s A Allah će te zaštititi od ljudi

A Allah će te zaštititi od ljudi

Poslanikovo, sallalahu alejhi wesellem, pozivanje u islam iritiralo je mnogobošce i izazivalo bijes kod njih. Njegovo pozivanje je izazivalo i zavist i spletke Jevreja. Nakon hidžre Jevreji i mnogobošci su se udružili kako bi Allahovom Poslaniku, sallalahu alejhi wesellem, zagorčavali život. Pravili su zavjere i pokušavali da ga ubiju i to je zahtijevalo dodatne mjere opreza i pripreme što je otežavalo predstojeći zadatak širenja islama. Zbog toga je Allah, subhanehu we te’ala, obećao da će štititi Svog Poslanika od njegovih neprijatelja i obavještava ga o tome kad kaže: O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga. Ako ne učiniš onda nisi dostavio poslanicu Njegovu, a Allah će te od ljudi štititi. Allah zaista neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. (sura Al-Ma’ida, Trpeza, 67. ajet)

Aiša, radiallahu anhum, je rekla: Allahovog Poslanika, sallalahu alejhi wesellem, su čuvali dok nije objavljeno "Allah će te štititi od ljudi". Nakon toga on je izašao iz šatora i rekao čuvarima da mogu ići, govoreći: "O ljudi! Idite, jer Allah Uzvišeni garantuje za moju sigurnost."

Ovo je odličan primjer duboke vjere u Allahovo, subhanehu we te’ala, obećanje i savršeno povjerenje u njegovo ispunjenje. Od tada on više nije uzimao čuvare koji bi se brinuli za njegovu ličnu sigurnost, potpuno vjerujući i uzdajući se u istinitost bozanskog obećanja.

Razuman čovjek ne bi rizikovao svoj zivot da je imao ikakvih sumnji u istinitost takvog obećanja. Potom su uslijedili događaji koji su potvrdili Allahovo, subhanehu we te’ala, obećanje da će čuvati Svog Poslanika.

Ovo je jedan takav događaj:

Događaj Al-Riqa bitke: Dzabir ibn Abdullah je rekao: "Bili smo s Allahovim Poslanikom, sallalahu alejhi wesellem, u bitci u Nedzdu. Kad smo se našli u dolini punoj drveća s trnjem u vrijeme podnevnog sna on je sjedio u hladu drveta i okačio svoju sablju. I ostali prisutni su se skupili u hladu drveća. I dok smo tako sjedili Allahov Poslanik, sallalahu alejhi wesellem, nas je pozvao. Došli smo do njega i vidjeli beduina kako sjedi pred njim.

On, sallalahu alejhi wesellem, reče: "Ovaj (beduin) mi je prišao dok sam spavao i izvukao moju sablju. Probudio sam se i vidio ga kako stoji iznad mene i maše sabljom. On reče: "Ko te mo¸e zaštiti od mene?"

Ja rekoh: "Allah!" Onda on spusti mač i sjede, kao što ga sad vidite."

Allahov Poslanik, sallalahu alejhi wesellem, nije kaznio ovog čovjeka.

 

 
RADIO BIR