Home Muhammed s.a.w.s Poslanikove fetve

Poslanikove fetve

001. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je hoće li vjernici na Sudnjem danu vidjeti svoga Gospodara. Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: "Ometa li vas išta da vidite Sunce kad nema oblaka?" "Ne", Poslanice, odgovoriše. "Ometa ti vas išta da vidite Mjesec u noći uštapa?" "Ne, Poslanice", rekli su ashabi. 'Tako ćete vidjeti Allaha na Sudnjem danu." (Bilježe Buhari i Muslim)

002. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o sudbini i o tome kakav udio ljudi imaju u njoj. Da li je predodređena ili nanovo nastaje? On reče: "To je već presuđeno i okončano?" A zatim ga upitaše: "Čemu onda djelo?" Poslanik odgovori: "Radite, svakom je olakšano ono za staje stvoren (predodređen). Onaj koje od sretnika, bit će mu olakšano činjenje djela sretnika (džennetlija). A ko bude od nesretnika, bit će mu olakšano činjenje djela nesretnika (džehennemlija)." Zatim je proučio kur'anski ajet: "Onome ko udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim", pa do kraja drugog ajeta. (Bilježi Muslim)

003. Allahov  Poslanik,  sallailahu  alejhi  ve  sellem,  upitan je  zna  li Allah šta ljudi u sebi kriju. "Da", odgovorio je Poslanik. (Bilježi Muslim)

004. Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: "Gdje se nalazio naš Gospodar prije nego što su stvorena nebesa i Zemlja?" Nije odbio onoga ko pita i odgovorio je: "Bio je iznad oblaka, iznad Njega nije bilo ništa i ispod Njega nije bilo ništa". Ahmed, "Musned", 4/11,12, Tirmizi, br. 3108 "Tefsir sure Hud", Ibn-Madže, br. 182 "El-Mukaddime". Hadis Ebu-Ruzejna el-Akilija je daif (slab), dok Tirmizi i drugi muhaddisi kažu daje ovaj hadis hasen (dobar).

005. Upitan o početku stvaranja ovoga svijeta, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: "Allah je postojao i ničeg nije bilo osim Njega. Njegov Arš je bio iznad vode. Zatim je sve upisao u Levhi mahfuzu, Knjizi sudbine". (Bilježi Bunari)

006. Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Gdje će biti ljudi onoga Dana kad se Zemlja zamijeni drugom Zemljom?" On im odgovori: "Na Sirat-ćupriji". U drugoj predaji se navodi: "Oni će biti u tami, ispred mosta (Sirata)". Zatim ga upitaše: "Ko će prvi preći?" "Siromasi muhadžiri". (Bilježi Muslim)

007. Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o riječima Uzvišenog Allaha: "Lahko će račun položiti" (El-Inšikak,Cijepanje,8.) "Misli se na period izlaganja djela",odgovorio je Poslanik. (Bilježi Muslim)

008. Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellcm, šta će stanovnici dženneta prvo pojesti.Reče: "Okrugle ligamente kitove jetre".' "A koja će im hrana nakon toga biti?" "Bit će im zaklan bik iz Dženneta koji je pasao po njegovim obroncima." "Kakvo će im piće biti nakon toga?" "Sa izvora zvanog Selsebil", odgovori im Poslanik? (Bilježi Musim)

009. Upitan je  Allahov  Poslanik, sallallahu   alejhi   ve   sellem: "Jesi li vidio svog Gospodara?" Samo svjetlost. Kako da ga vidim?!" Odgovorio je Poslanik (Bilježi Muslim)

010. Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Šta će sa nama učiniti naš Gospodar kad Ga sretnemo?" "Izići ćete pred Njega, a vaši listovi će Mu biti izloženi; ništa Mu neće biti skriveno od vaših dijela. Zatim će Uzvišeni Allah zagrabiti svojom rukom pregršt vode i njome poprskati vaša srca. Tako mi tvoga Gospodara, neće promašiti nikog od vas nijedna kapljica vode. Što se muslimana tiče, njegovo lice će učiniti bijelim plastom,1 dok će nevjernika udarati po nosu,2 ostavljajući na njegovom licu pečat poniženosti crn poput ugljena". (Bilježi Ahmed)3

1. Vrsta tanke i mehke tkanine.2. U svim štampanim primjercima stoji: "Pogodit će ga u nos, i ne samo to, ostavitće mu trag poniženosti poput crnog ugljena".3.Ahmed,"Musned",4/13.

011. Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Kako ćemo Ga vidjeti kad On ukloni Sunce i Mjesec?" Odgovorio je: "Kao što vidiš u ovom momentu, pri izlasku Sunca, dok je ono obasjalo Zemlju, potom mu se ispriječiše brda". Zatim, ponovo bi upitan: "Čime ćemo biti nagrađeni za naša dobra i loša djela?" "Dobro djelo će biti desetostruko nagrađeno, a loše djelo, shodno grijehu ili će biti oprošteno." "A šta ćemo prvo ugledati u Džennetu?"1 "Rijeke od čistog meda i rijeke vina, od kojeg ne spopada glavobolja, niti kajanje, i rijeke od mlijeka nepromijenjenog ukusa i neustajale vode. Voće, koje je, tako mi vašeg Gospodara, vama poznato, a uz njega još bolje. I čiste žene". 'Pa upitaše: "Zar ćemo i tamo imati žene?" "Dobre žene dobrim muškarcima. Uživat ćete jedni u drugima2 kao što uživate na ovome svijetu, samo što neće biti rađanja".3 (Bilježi Ahmed)

012. Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na koji mu način silazi Objava. Reče: "Ponekad mi dolazi poput jakog zvona.4 To mi je najteži način Objave. I kad se prekine zvonjenje, ja bih potpuno upamtio ono što mi je Džibril dostavio. Ponekad mi se melek ukaže u vidu čovjeka".(Muttefekun alejhi)5

013. Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o tome zašto je dijete nekad slično ocu, a ponekad majci, pa je rekao: "Ako muška sperma pretekne žensku - bude slično njemu, a ako ženska sperma pretekne mušku - bude slično njoj". (Bilježe Buhari i Muslim).6

014. Muslim u svome "Sahihu" prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ako muška sperma nadjača žensku, Allahovim davanjem učini dijete muškim. A ako ženska sperma nadjača mušku, Allahovim davanjem učini dijete ženskim".7

U pogledu ispravnosti termina zadnjeg hadisa Ibn-Kajjim je suzdržan. Termini prvog hadisa su ispravniji. Određivanje spola djeteta nema svoj prirodni uzrok. Uzvišeni Allah naredi meleku da ga stvori onako kako on hoće. Zbog toga se određivanje spola događa zajedno sa propisivanjem nafake, određivanjem smrtnog časa, hoće li biti sretnik ili nesretnik, u pogledu vjere".Valorizator dodaje: Ako je ovaj tekst ispravan, opet ne postoji kontradiktornost između oba teksta, između Buharije i Muslima. Preticanje jedne sperme nad drugom je razlog sličnosti, dok je nadvladavanje jedne nad drugom uzrok muškog ili ženskog spola djeteta, a Allah to najbolje zna.

015. Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o porodicama mnogobožaca (mušrika) koji budu napadnuti noću, kad stradaju njihove žene i djeca. 'A on im reče: "Oni su od njih" (ovaj hadis je sahih).8 Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, želio je reći: "Oni ih slijede u pogledu propisa ovoga svijeta i nemaju garancije, dok se to ne odnosi na slijeđenje u pogledu kazne na Ahiretu. Allah ne kažnjava nikoga prije nego što se uspostavi dokaz protiv njega".

016. Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o riječima Uzvišenog Allaha: "On ga je i po drugi put vidio" (En-Nedžm, 13.). Poslanik je rekao: "To je bio Džibril, a.s. Njega sam samo dva puta vidio u liku u kojem je stvoren". (Muslim)9


1Usvim ranije štampanim primjercima stoji:"Kakvu vodu će vidjeti?", dok je u Musnedu 14/4 ispravljeno kao i u navedenome tekstu

2 U Musnedu: "One će u vama uživati".

3 Ahmed, "Musned", 4/14, a ovo je dio prethodnog hadisa.

4 Jako zvonjenje zvona.

5 Buhari, 1/18, "El-Iman", Muslim, br. 2333, i 87; hadis prenosi Haris ibn-Hišam, r.a.

6 Buhari, "Menakibu-l-Ensar", 7/212, "Tcfsir", 8/125. Muslim, br. 311. Ahmed, "Musned", 3/271; hadis prenosi Enes b. Malik, r.a.Tekst ovog hadisa Buhari zapisuje: "Ako prestigne muška sperma žensku, bude dijete muško, a ako prestigne ženska sperma mušku, bude dijete žensko", dok u Muslimovoj predaji stoji: "Muška tečnost je bijela i gusta, dok je ženska rijetka i žuta, pa bilo koja da nadjača drugu, sličnost bude njemu". U Ahmedovoj predaji stoji: "Ako pretekne muška tečnost žensku, onda dijete bude slično njemu, a ko bude obratno, u tom slučaju sličnost djeteta biva PREMA njoj". U drugoj Muslimovoj predaji stoji: "Ako njena tečnost nadjača mušku, dijete bude slično daidžama, a ako muška tečnost nadjača njenu, sliči amidžama".

7 Muslim,   br.   317.   "O   Hajzu",   poglavlje   "Pojašnjenje   (iznošenje)   svojstva muške i ženske plodne tekućine i daje dijete stvoreno od te dvije tekućine".

8 Buhari, 6/102 , "O džihadu", Muslim, br. 1745, "O džihadiT.A fraza: "Oni su od njih", znači: S obzirom na tu situaciju, ali se time ne podrazumijeva dozvola njihovog ubijanja, tj. namjernim napadom na njih (žene i djecu), nego se ovdje misli na sliijcdeće: Ako se ne može doći do ljudi, osim preko živog štita u kome su žene i djeca, pa neko nastrada radi te izmijcšanosti, takvo ubistvo nije grijeh.

9 " Muslim, 177, od Aiše, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zar Uzvišeni Allah nije rekao: 'On ga je na obzorju jasnom vidio' (Et-Tekvir, 23.) i: 'On ga je i drugi put vidio'" (En-Nedžm, 13.)? To je bio Džibril, a.s. Njega sam samo dva puta vidio u liku u kojem je stvoren. Vidio sam ga kad se spuštao s nebesa, a svojom veličanstvenočću zatvorio je prostor između nebesa i Zemlje". Ja dodajem: U drugoj predaji stoji: "Vidio je Džibrila, a.s., sa šest stotina krila". Prvo viđenje u njegovom stvarnom liku dogodilo se na početku poslanstva, kad se pojavio u pećini Hira, dostavljajući mu Objavu: "Čitaj u ime Gospodara tvoga, Koji stvara, stvara čovjeka od ugruška". Sve dok mu se nije pojavio Džibril u El-Ebtahu u Mekki, u stvarnom liku u kojem ga je Uzvišeni Allah stvorio, sa svojih šest stotina krila. Drugo viđenje je bilo u noći Isra i Mi'radža. što potvrđuje i značenje kur'anskog ajeta: "On ga je i drugi put vidio". (En-Nedžm,13.)

 
RADIO BIR